مشکل در اجرای کاسپرسکی

با عرض سلام . من ریست تریال کاسپرسکی را اجرا می کنم با خطای disable self-defense and antivirus مواجه می شوم . فیلم آموزشی هم باز نمی شود . لطفا راهنمایی کنید چگونه این برنامه را اجرا کنم .